Block IV

Hostel Warden

Dr. Jaidhar C. D.

08861936022

jaidharcd@nitk.edu.in

Council Members

General Maintenance Councillor
Ashith Nambiar

9916611317
ashith.nambiar@gmail.com
Mess Councillor
Kadagala Gana Surya Prakash

9701199063
albertsuryaprakash@gmail.com
Network Councillor
Sai Venkatesh Kadiyala

9916609688
saibobby.007@gmail.com